chat-net : ماجرای دشمنی شدید ۲مربی بزرگ بسکتبال ایران

در chat-net چت نت مطلب ماجرای دشمنی شدید ۲مربی بزرگ بسکتبال ایران مشاهده می کنید

هم با آقای هاشمی و هم با آقای شاهین طبع در تیم ملی دانشجویان در دهه شصت هم بازی بودم و ما با یکدیگر رابطه بسیار نزدیکی داشتیم. این رقابت وجود دارد و شاید در ۲۰ سال گذشته تخاصم بیشتری پیدا کرده است.کار‌هایی کرده ام که این رقابت بین آن‌ها منطقی پیش رود.
ممنون بابت بازدید از سایت chat-net