chat-net : مخالفت دولت فرانسه با سفرهای خارجی شهروندانش در تابستان امسال

در chat-net چت نت مطلب مخالفت دولت فرانسه با سفرهای خارجی شهروندانش در تابستان امسال مشاهده می کنید
دولت فرانسه مخالفت خود را با سفرهای خارجی شهروندانش طی تابستان سال جاری اعلام کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت chat-net